Noudamme rautaromut ja romuajoneuvot veloituksetta.

Metal­lien hin­natOta yhteyt­tä

Tietoa meistä

Savon Metal­li­kier­rä­tys Oy on Ete­lä-Savos­sa, Ran­ta­sal­mel­la 2017 perus­tet­tu yri­tys.
Tavoit­tee­nam­me on puh­dis­taa koko Ete­lä-Savo ympä­ris­töä pilaa­maan jää­neis­tä romua­jo­neu­vois­ta ja rau­ta­ro­mus­ta.

Palvelut

Kierrätysmetallien osto

Ostam­me kaik­kia kier­rä­tyk­seen kel­paa­via metal­le­ja, kuten kupa­ria, mes­sin­kiä, alu­mii­nia ja ruos­tu­ma­ton­ta teräs­tä. Ostam­me myös lyi­jy­ak­ku­ja, ajo­neu­vo­jen kata­ly­saat­to­rei­ta sekä alu­mii­ni ja kupa­ri­kaa­pe­lei­ta. Vas­taan­ot­to­pis­te avoin­na arki­sin klo 09:00 — 16:00 ja lau­an­tai­sin klo 10:00 — 14:00

Rautaromun nouto

Nou­dam­me veloi­tuk­set­ta kai­ken­ko­koi­set rau­ta­ro­mue­rät Ran­ta­sal­mi, Juva, Puu­ma­la, Sul­ka­va, Joroi­nen akse­lil­la. Suu­rem­mat ( yli 5t ) romue­rät nou­dam­me Savon, Kar­ja­lan ja Kes­ki-Suo­men alu­eel­ta.

Tuo metalliromut ja lyijyakut 24/7 lavalle