Romuautojen nouto

Nou­dam­me romua­jo­neu­vo­ja veloi­tuk­set­ta Ran­ta­sal­mi, Juva, Puu­ma­la, Sul­ka­va, Joroi­nen akse­lil­la.

Olem­me Kuusa­kos­ken auk­to­ri­soi­ma kel­po­ke­rää­jä eli toi­mi­tam­me nou­de­tut ajo­neu­vot suo­raan Kuusa­kos­ki Oy:lle romu­tet­ta­vak­si.

Meil­tä saat nou­don yhtey­des­sä väliai­kai­sen romu­tus­to­dis­tuk­sen todis­teek­si auton nou­dos­ta, kun ajo­neu­vo on romu­tet­tu saat pos­tit­se viral­li­sen romu­tus­to­dis­tuk­sen Kuusa­kos­ki Oy:ltä

Tarvitsetko noutopalvelujamme?